Niềm-Tin & Nhân-Ái

 

Niềm-Tin & Nhân-Ái, là một Tổ-Chức Thiện-Nguyện bất vụ lợi, do chánh-phủ Liên-bang cho phép được trừ thuế.  Niềm-Tin & Nhân-Ái, chuyên lo các mục-vụ rao truyền Phúc-Âm Cứu-Rỗi của Đức Chúa Giê-Su Cứu-Thế.  Xây dựng và phát huy tinh thần đạo đức tín-nhân Cơ-Đốc, để đem lại ánh sáng của niềm tin vào đời và trông đợi Chúa Cứu-Thế hồi lai.(Giăng 14:1-3).

 

Mục-Vụ Niềm-Tin & Nhân-Ái, thực hiện các chương trình phát thanh trên các đài phát thanh Việt Nam, phát hành báo Phụng Sự, cung cấp các chương trình truyền giảng qua CD & DVD, và yểm trợ học bổng cho các học sinh & sinh viên Cơ-Đốc nghèo tại Việt Nam. Với tâm niệm:

 

Niềm-Tin Nhân-Ái nguyện chủ trương

 

Yểm trợ truyền thông khắp tứ phương

 

Cơ-Đốc Phục-Lâm cho Người Việt

 

Tin Chúa hồi lai thượng cố hương.

 

 Chỉ có ước vọng qua trang website này, sẽ đem lại một nhịp cầu hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần-Linh Đức Chúa Trời, hầu cho nhiều linh hồn mơ ước Chúa sẽ được gội nhuần ơn cứu độ của Đức Chúa Trời.

 

 Niềm-Tin & Nhân-Ái, sẵn lòng đón nhận mọi ý kiến xây dựng, cùng sự ủng hộ tinh thần cũng như tài-vật của những tâm hồn được Chúa cảm động và thúc giục.  Mọi sự đóng góp bài vở cũng như tài-chánh, xin gởi về địa chỉ:

 

Faith & Love P.O. Box 621, Gresham, OR 97030

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.