Niềm Tin và Nhân Ái là một tổ chức thiện nguyện, bất vụ lợi.  Chúng tôi mượn website niemtinvanhanai.org để mang tin lành đến cho nhiều người, đặc biệt cho người có lòng hướng nguyện về Chúa.  Qua đề mục "kinh thánh", quý vị sẽ tìm thấy những điều hữu ít nói về thánh kinh qua nhiều hình thức khác nhau: bài viết, đố vui kinh thánh dành cho người lớn và trẻ em, cầu nguyện, câu chuyện trẻ em...
Tất cả những chủ đề này đang được tiến hành, bảo trì, và không ngừng cải tiến.
Chúng tôi rất mong đợi sự đóng góp ý kiến, sự phê bình, hổ trợ tinh thần, đóng góp bài viết,câu chuyện trẻ em, bài thi kinh thánh, sức khỏe, tin vui, tin buồn...bằng ngôn ngữ tiếng việt.

Chúng tôi vô cùng biết ơn sự ưu ái và sự đóng góp nhiệt tình của quý vị dành cho Niềm Tin và Nhân Ái.  Điều này sẽ mang lại nhiều nội dung hữu ít cho Niềm Tin và Nhân Ái hầu giúp rao truyền sứ điệp của Chúa cho tất cả mọi người.

Mọi đóng góp ý kiến hay bài viết, xin vui lòng gửi về địa chỉ:
Faith & Love P.O. Box 621, Gresham, OR 97030
hay email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân Trọng Cảm Ơn,
niemtinvanhanai.org team