MỤC-VỤ NIỀM-TIN VÀ NHÂN-ÁI

FAITH AND LOVE MINISTRIES

P.O. BOX 621, GRESHAM, OREGON 97030

Điện-thoai: (503)669 - 0742
Website: www.niemtinvanhanai.org
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Niềm Tin và Nhân Ái là một tổ chức thiện nguyện, bất vụ lợi.  Chúng tôi mượn website niemtinvanhanai.org để mang tin lành đến cho nhiều người, đặc biệt cho người có lòng hướng nguyện về Chúa.  Qua đề mục "kinh thánh", quý vị sẽ tìm thấy những điều hữu ít nói về thánh kinh qua nhiều hình thức khác nhau: bài viết, đố vui kinh thánh dành cho người lớn và trẻ em, cầu nguyện, câu chuyện trẻ em...
Tất cả những chủ đề này đang được tiến hành, bảo trì, và không ngừng cải tiến.
Chúng tôi rất mong đợi sự đóng góp ý kiến, sự phê bình, hổ trợ tinh thần, đóng góp bài viết,câu chuyện trẻ em, bài thi kinh thánh, sức khỏe, tin vui, tin buồn...bằng ngôn ngữ tiếng việt.

Chúng tôi vô cùng biết ơn sự ưu ái và sự đóng góp nhiệt tình của quý vị dành cho Niềm Tin và Nhân Ái.  Điều này sẽ mang lại nhiều nội dung hữu ít cho Niềm Tin và Nhân Ái hầu giúp rao truyền sứ điệp của Chúa cho tất cả mọi người.

Mọi đóng góp ý kiến hay bài viết, xin vui lòng gửi về địa chỉ:
Faith & Love P.O. Box 621, Gresham, OR 97030
hay email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân Trọng Cảm Ơn,
niemtinvanhanai.org team

Niềm-Tin & Nhân-Ái

 

Niềm-Tin & Nhân-Ái, là một Tổ-Chức Thiện-Nguyện bất vụ lợi, do chánh-phủ Liên-bang cho phép được trừ thuế.  Niềm-Tin & Nhân-Ái, chuyên lo các mục-vụ rao truyền Phúc-Âm Cứu-Rỗi của Đức Chúa Giê-Su Cứu-Thế.  Xây dựng và phát huy tinh thần đạo đức tín-nhân Cơ-Đốc, để đem lại ánh sáng của niềm tin vào đời và trông đợi Chúa Cứu-Thế hồi lai.(Giăng 14:1-3).

 

Mục-Vụ Niềm-Tin & Nhân-Ái, thực hiện các chương trình phát thanh trên các đài phát thanh Việt Nam, phát hành báo Phụng Sự, cung cấp các chương trình truyền giảng qua CD & DVD, và yểm trợ học bổng cho các học sinh & sinh viên Cơ-Đốc nghèo tại Việt Nam. Với tâm niệm:

 

Niềm-Tin Nhân-Ái nguyện chủ trương

 

Yểm trợ truyền thông khắp tứ phương

 

Cơ-Đốc Phục-Lâm cho Người Việt

 

Tin Chúa hồi lai thượng cố hương.

 

 Chỉ có ước vọng qua trang website này, sẽ đem lại một nhịp cầu hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần-Linh Đức Chúa Trời, hầu cho nhiều linh hồn mơ ước Chúa sẽ được gội nhuần ơn cứu độ của Đức Chúa Trời.

 

 Niềm-Tin & Nhân-Ái, sẵn lòng đón nhận mọi ý kiến xây dựng, cùng sự ủng hộ tinh thần cũng như tài-vật của những tâm hồn được Chúa cảm động và thúc giục.  Mọi sự đóng góp bài vở cũng như tài-chánh, xin gởi về địa chỉ:

 

Faith & Love P.O. Box 621, Gresham, OR 97030

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ân Nhân Ủng Hộ Tài Chánh Phụng Sự 83:

Tên Nơi Chốn Số Tiền
Mrs. Nguyễn Hai Pauline Sherwood, Oregon $30.00
Mr Nguyễn Don Portland, Oregon $50.00